ČASOVI SRPSKOGA JEZIKA – NOVI SAD

Priprema osnovaca i srednjoškolaca za polaganje prijemnih ispita, rad sa studentima, lektura i korektura svih vrsta tekstova – NOVI SAD

Kontakt

Profesorka: Sandra Trajković

Završila osnovne i master studije na Filozofskom fakultetu u 
Novom Sadu na Odseku za srpski jezik i književnost.

Radno iskustvo:
1. Lektor srpskog jezika - Izdavačka kuća "Orfeus" Novi Sad
2. Profesor srpskog jezika i književnosti - 
Trgovačka škola Beograd
3. Profesor srpskog jezika i književnosti - 
OŠ "Sestre Pavlović" Belanovica
4. Profesor srpskog jezika i književnosti - 
Saobraćajna škola "Pinki" Novi Sad (trenutno zaposlena)

Telefon: 069/4-123-273

Imejl: trajkovics87@gmail.com

Kontakt obrazac

Advertisements
%d bloggers like this: